گزارش پروژه‌های خاتمه یافته گروه سیاست نوآوری و آینده‌نگاری

گزارش پروژه‌های خاتمه یافته:
ردیفعنوان طرحمجریهمکارانتاریخ شروعزمان اجرافایل چکیده گزارش
۱بررسی نهادهای متولی مدیریت پژوهش در کشورهای منتخب
دکتر سوزنچی
علی بابایی، محسن اشعاری، حسام قدکساز، عطاالله حشمتی
۱۳۹۱/۱۱/۱۱۲ ماهدریافت
۲شناسایی و تحلیل عوامل موفقیت در تجاری‌سازی اختراعات در ایران از دیدگاه سیاست‌گذاری فناوری
آقای کامران باقری
آقای گودرزی، دکتر مهدی گودرزی، مارال مهداد، حسین هاشمی، آقای محسنی
مهر ۹۲۸ ماهدریافت
۳تبیین جایگاه کمک‌های رسمی توسعه‌ای ایران در راستای تحقق اهداف فناورانه کشور در کشورهای هدف
آقای جلیل غریبی
حسین علیزاده و آرمان خالدی، خانم شجاع
مهر ۹۲۷ ماهدریافت
۴پایگاه تحلیلی قوانین و مقررات علم و فناوری
آقای جلیل غریبی
محمدحسین شجاعی
شهریور ۹۲
۹ ماهدریافت

5طراحی سامانه یکپارچه مدیریت عرضه و تقاضای (تبادل) فناوری
آقای دکتر اسدی فرد
هادی حسینی ، احمد طالبیان ، احمد کاظمی ، یاسر خوشنویس
خرداد 93
15 ماهدریافت