شناسایی و پاسخ به مهمترین مسائل کشور در حوزه رشد و توسعه فناوری
مدیریت پژوهش های مبتنی بر علم و فناوری
کمک به جامعه پژوهشی متخصصان و پژوهشگران
اخبار و رویدادها

پانل چالش‌های همکاری فناورانه و حمایت‌های دولتی از تبادل فناوری در چهارمین مجمع اقتصاد نانو برگزار شد

پانل "تحلیل چالش‌های همکاری فناورانه و حمایت‌های دولتی از تبادل فناوری" در دومین روز برگزاری چهارمین مجمع اقتصاد فناوری نانو، برگزار شد. هدف این نشست تشریح فعالیت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و زیرمجموعه‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه ارتقاء همکاری فناورانه بود.

رویداد ها