ارائه‌ی چارچوبی تحلیلی برای مفهوم دیپلماسی علم و فناوری

سال انتشار: 
1395
نام مجله: 
ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
نوع مقاله: 
کنفرانس
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
سید محمود صدوق ونینی