ایران و چند جانبه گرایی راهبردی مبتنی بر دیپلماسی علم: مطالعه ی تطبیقی حضور ایران، تركیه، عربستان و مالزی در سازمان های بین المللی علم و فناوری

سال انتشار: 
2020
نام مجله: 
علوم سیاسی
نویسنده: 
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
نوع مقاله: 
علمی-پژوهشی
نویسنده (ها) [خارج از سامانه]: 
راضیه مهرابی کوشکی