بررسی روندهای توسعۀ فناوری در ایالات متحده از اواسط قرن نوزدهم میلادی، مبتنی بر نظریۀ نهادی

سال انتشار: 
1396
نام مجله: 
سیاست‌نامه علم و فناوری
جایگاه سازمانی: 
گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری
نوع مقاله: 
علمی ترویجی